ออลพาวเวอร์แอนด์เอ็นเนอร์จี้ ผู้ตรวจสอบเซ็นรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน
ออลพาวเวอร์แอนด์เอ็นเนอร์จี้ ผู้ตรวจสอบเซ็นรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน

ผู้ตรวจสอบและเซ็นรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน (ระดับวุฒิวิศวกร)

66/279 หมู่ 6 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

บริษัท ออล พาวเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

บริการงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าครบวงจร

ผู้นำด้านการตรวจสอบ ออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

 

ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งระดับภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานด้านไฟฟ้าแบบครบวงจร เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน ให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

ตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัยประจำปี

ตรวจสอบ ออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ

ผู้ตรวจสอบระดับ วุฒิวิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

ใบอนุญาตสภาวิศวกรรม ออลพาวเวอร์ ปทุมธานี

ใบอนุญาตสภาวิศวกรรม

บริษัท ออล พาวเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออลพาวเวอร์ ปทุมธานี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

คุณบัญชา ทรงศักดิ์ศรี วฟก.1480

ระดับ วุฒิวิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

ผู้ตรวจสอบและเซ็นรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน

หนังสือรับรอผู้ตรวจสอบงระบบไฟฟ้าโรงงาน ระดับวุฒิวิศวกร

หนังสือรับรอผู้ตรวจสอบงระบบไฟฟ้าโรงงาน สามัญวิศวกร

หนังสือรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน จากสภาวิศวกร ประเทศไทย

นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี

มีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับ วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ตามใบอนุญาติ วฟก.๑๔๘๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

งานตรวจสอบและเซ็นรับรองระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจสอบถ่ายภาพความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้า สามัญวิศวกร

ผู้ตรวจสอบและเซ็นรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน ระดับสามัญวิศวกร

งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคารสถานประกอบกิจการประจำปี ตรวจสอบถ่ายภาพความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี โดย สามัญวิศวกร ตามมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อพนักงาน 

แก้ปัญหาระบบไฟฟ้าอาคาร - ระบบไฟฟ้าโรงงานขัดข้อง ด่วน 24 ชั่วโมง

Fire Alarm System.

รับติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม Fire Alarm

งานออกแบบ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม

Fire Alarm System.

พร้อมเซ็นรับรองการออกแบบ

Urgent repair of transformers

งานซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงาน ด่วน 24ชั่วโมง

งานซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงาน ด่วนพิเศษ..!!

Urgent repair of transformers

Electrical Repairman

หาช่างซ่อมไฟฟ้าโรงงาน ด่วน

หาช่างซ่อมไฟฟ้า ด่วนที่สุด

Electrical repairman

แก้ปัญหาระบบไฟฟ้า บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด เรียกได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ALL POWER AND ENERGY CO., LTD.

ศูนย์บริการด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้าครบวงจร สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง

ตรวจสอบ ออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ
ให้บริการแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าแบบฉุกเฉิน ด่วน ตลอด 24ชั่วโมง
แก้ปัญหาด้านระบบไฟฟ้าทั้งระบบ บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
แก้ปัญหาระบบไฟฟ้าอาคารและระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมขัดข้อง24ชม
งานตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าเชิงป้อมกัน TR พร้อมเซ็นรับรอง
ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทุกนิคมอุตสาหกรรม
บริการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า PM พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัย
รับตรวจสอบไฟฟ้าประจำปี ตามกฎหมายกรมโรงงาน